نجات معجزه آساي 6 نفر در حريق مجتمع مسكوني

نجات معجزه آساي 6 نفر در حريق مجتمع مسكوني

نجات معجزه آساي 6 نفر در حريق مجتمع مسكوني

سرعت عمل آتش نشانان در مهار شعله هاي آتش كه  يك باب  واحد مسكوني در  طبقه دوم مجتمع مسكوني آفتاب را در بر گرفته بود  ، باعث شد آتش سوزي در كمترين زمان ممكن خاموش شود .

رخداد اين حادثه در بعد از ظهر آخرين روز ماه مرداد ساعت 19:05 از طريق تلفن همراه به سامانه 125 اين سازمان اطلاع رساني و در پي آن ستاد فرماندهي بلافاصله 3 دستگاه خودروي  اطفايي را از ايستگاههای شماره 2و9 به بلوار شهيد قندي اعزام نمود .

سرپرست  عمليات امدادو نجات كه  همزمان با اعلام حريق در محل حضور داشت  كفت : آتش نشانان  به محض ورود به محل   با مشاهده  اينكه  آتش سوزي در طبقه دوم  رخ داده و دود و شعله کل بلوك  را تا طبقه هفتم  در  بر گرفته  با بكار گيري تجهيزات ايمني فردي ، دستگاه تهويه ، نردبان  و ماده اطفايي آب  و   اجراي عمليات ايمن سازي موفق شدند پس از 12 دقيقه آتش را مهار و از افزايش خسارت جلوگيري نمایند .

 وي افزود  در این حریق 6 نفر زن و مرد   از جمله 2 پير زن توسط آتش نشانان از مرك حتمي نجات و تحويل پرسنل اورژانس گردیدند.

      مدير عامل سازمان آتش نشاني يزد به مسئولين امر توصيه نمود: با توجه به  رشد روز افزون آپارتمان سازي در خصوص رعايت مقررات ايمني در آپارتمانها جهت نصب و اجراي سيستم اعلام حریق ، راههای خروج اضطراری،  شبكه آب آتش نشاني و خاموش كننده ها ، تامین روشنايي اضطراري و امكان دسترسي خودروها ي آتش نشاني دقت لازم را بعمل آورند.