نجات دختر بچه 4 ساله از زير آوار

نجات دختر بچه 4 ساله از زير آوار

نجات دختر بچه 4 ساله از زير آوار

ساعت 04/11 روز دوشنبه  مورخ پانزدهم مهر گزارشي از آوار ساختمان منزل مسكوني به ستاد فرماندهي ارسال  و همزمان تيم امداد ونجات از ايستگاههای شماره 6 و یک به بلوار امامزاده جعفر كوچه مصلا اعزام و ضمن ايمن سازي محل  و كشيدن نوار خطر در محدوده عمليات اقدام به آوار برداري نموده وپس از جستجو موفق شدند دختر 4 ساله اي كه دربين آوار محبوس شده بود را  به بيرون از ساختمان  منتقل و جهت معاينات بيشتر تحويل پرسنل اورژانس نمايند .

طبق آخرين گزارش واصله  وضعيت  جسماني وي مطلوب مي باشد .