مهار حریق مغازه شیرینی فروشی توسط آتش نشانان

مهار حریق مغازه شیرینی فروشی توسط آتش نشانان

مهار حریق مغازه شیرینی فروشی توسط آتش نشانان

حریق در مغازه شیرینی فروشی با تلاش آتش نشانان در لحضات اولیه مهار شد .

رخداد این حادثه در روز دوم آبان ساعت 23:21 به مرکز پیام سازمان آتش نشانی اعلام و سپس دو دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه شماره 1 و 8 به بلوار شهید صدوقی اعزام و مبادرت به اطفاء حریق نمودند در این حریق به سقف کاذب مغازه ، ترازو دیجیتالی و 2 دستگاه یجچال ویترینی خساراتی وارد آمد. 

علت حریق از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی می باشد ولی طبق بررسی های اولیه به نظر می رسد اتصالی برق از ترازوی دیجیتالی ، علت این آتش سوزی  باشد .