مراسم روضه خوانی سالگرددرگذشت

بمناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان علی صالحیان(پدر آقای حسین صالحیان) مراسم روضه خوانی ابا عبدا...الحسین(ع) از تاریخ چهارشنبه98/03/22 الی پنجشنبه 98/03/23 بعد از نماز مغرب و عشاءدر مسجد شهید کمال اسلامی واقع در بلوار جمهوری برگزار می گردد.ضمناً پنجشنبه مورخ 98/03/23 در ساعت 18:45 مراسمی بر سرآرامگاه آن مرحوم واقع درخلدبرین ابتدای خیابان جنت منعقد می باشد.از عموم همکاران معزز برای شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید