مجروح شدن زوج جوان در سانحه رانندگی

مجروح شدن زوج جوان در سانحه رانندگی

مجروح شدن زوج جوان در سانحه رانندگی

 بر اثر واژگون شدن خودرو پراید دو نفر از سرنشینان روانه بیمارستان شدند.  بر اساس اطلاع از طریق تلفن همراه به سامانه 125 این سازمان مورخ یکم آبان ساعت 10:13 مبنی بر واژگونی یکدستگاه خودرو پراید در بلوار گازی ، بلافاصله خودرو امداد و نجات از ایستگاه شماره 9  به محل اعزام و با ایمن سازی محل زن و شوهر را از داخل خودرو به بیرون انتقال و جهت معاینات اولیه  تحویل پرسنل اورژانس نمودند. 

علت این حادثه سرعت غیر مجاز و صحبت با تلفن همراه در حین رانندگی بوده است.