متاسفانه باز هم بی احتیاطی در خانه تکانی سال نو حادثه آفرید.

متاسفانه باز هم بی احتیاطی در خانه تکانی سال نو حادثه آفرید.

انفجار شدید وآتش سوزی در مجتمع آپارتمانی ......

متاسفانه باز هم بی احتیاطی در خانه تکانی سال نو حادثه آفرید.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد:با تماس تلفنی به ستاد فرماندهی سازمان در ساعت  8:52 روز جمعه مبنی بر انفجار در آپارتمان مسکونی واقع در بلوار جمهوری بلافاصله  نیروهای 3 ایستگاه به  محل اعزام و حریق کاملا مهار گردید.

کارشناس سازمان علت این حادثه را عدم رعایت نکات ایمنی در خانه تکانی سال نو و شستن کف آشپزخانه با بنزین در مجاورت با شعله  آبگرمکن بیان نمود.

 این انفجار و آتشسوزی باعث خسارت شدید به لوازم و وسایل ساختمان و همچنین سوختگی شدید زوج  جوان گردید.