فعاليتهاي پرسنل آتش نشاني در روز نزول رحمت الهي

فعاليتهاي پرسنل آتش نشاني در روز نزول رحمت الهي

فعاليتهاي پرسنل آتش نشاني در روز نزول رحمت الهي

 

در پي  بارندگي هاي روز هفدهم اسفند و متعاقب آن تماس مكرر شهروندان و استمداد  از سازمان آتش نشاني در جهت رفع مشكل آبگرفتگي معابر و خيابانهاي سطح شهر و همچنين  ورود آب به منازل مسكوني برخي از شهروندان ، اين سازمان با بسيج پرسنل اداري و عملياتي و فراخوان نمودن آتش نشانان  داوطلب و  ساير نهادهاي امدادي ، علاوه بر انجام وظايف ذاتي خود در امر امداد و نجات و اطفای حریق ، از ساعت 6 صبح  نسبت به انجام عمليات آبكشي انجام وظيفه نموده اند .