خودرو پارک شده در خیابان طعمه حریق شد

خودرو پارک شده در خیابان طعمه حریق شد

خودرو پارک شده در خیابان طعمه حریق شد

در پی اعلام حریق یکدستگاه خودروی پژو 405 پارک شده در کنار خیابان ،از طریق تلفن همراه یکی از شهروندان به سامانه  125 این سازمان بیدرنگ یک دستگاه خودروی اطفاء حریق از ایستگاه شماره 6 راس ساعت 41 دقیقه بامداد  روز بیست و هفتم دی به خیابان سید گل سرخ اعزام و با استفاده از ماده اطفایی آب مبادرت به خاموش نمودن  شعله های آتش نمودند .آتش نشانان  با توجه به عدم حضور مالک در محل ، خودرو را تحویل  پرسنل نیروی انتظامی نمودند  .

علت این حریق از سوی کارشناس سازمان در دست بررسی است  .