خودروی تصادفی در داخل کامیون طعمه حریق شد

خودروی تصادفی در داخل کامیون طعمه حریق شد

خودروی تصادفی در داخل کامیون طعمه حریق شد

یکدستگاه خودروی تصادفی که توسط کامیون  جهت  انجام تعمیرات  به داخل شهر حمل شده بود مورد حریق واقع شد .

   رخداد این حادثه در روز نهم آبان ساعت  8:48  از طریق تلفن همراه به سامانه 125 اطلاع و پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 6 به خیابان حضرت مهدی اعزام و در بدو ورود با مشاهده اینکه  یکدستگاه  خودرو تصادقی آردی   در  داخل  کامیون   بوده  در قسمت موتور دچار آتش سوزی شده ، اقدام به مهار حریق نموده  و با ارائه موارد ایمنی به صاحب خودرو به ایستگاه مراجعت نمودند.

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان  با بیان اینکه علت حریق اتصالی در قسمت  سیستم  برق خودرو  بوده  به همشهریان توصیه نمود به هنکام  پارک  طولانی مدت خودرو  ،  تحویل  خودرو   جهت  تعمیرات و  همچنین حمل خودرو با کامیون  از عدم اتصال قفل باتری به سیستم برق و همچنین عدم نشت ماده سوختنی اطمینان حاصل نمایند.