خودروي پژو پارس طعمه حريق شد

خودروي پژو پارس طعمه حريق شد

خودروي پژو پارس طعمه حريق شد

طبق اطلاع به مركز فرماندهي اين سازمان  از طريق تلفن ثابت در اوايل بامداد روز 29 فروردين مبني بر حريق خودروي پژو پارس در منطقه فلكه اول آزادشهر كه بلافاصله پرسنل عملياتي با دو دستگاه خودروي اطفائي از ايستگاه شماره 8 و 4 به محل اعلام شده اعزام كه در بدو ورود به محل ابتدا ضمن ايمن سازي محل با استفاده از ماده اطفايي آب حريق كه در قسمت موتور بود را در  كمترين زمان مهار  و از گسترش حريق به ديگر قسمتهاي خودرو جلوگيري نمودند .

علت حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد .