حوادث ناشی از نشت گاز (انفجار و آتش‌سوزي)

حوادث ناشی از نشت گاز (انفجار و آتش‌سوزي)

حوادث ناشی از نشت گاز (انفجار و آتش‌سوزي)

در این گونه حوادث ابتدا به دلایلی، گاز در محیط نشت کرده و سپس عاملی مانند شعله ای کوچک یا جرقه، کافی است تا سبب انفجار و آتش‌سوزي گردد. در صورت بروز آتش سوزی با حفظ خونسردی ابتدا شیر اصلی گاز را بسته و نسبت به اطفای حریق(در صورت داشتن خاموش کننده مناسب ) اقدام نموده و مراتب را به عوامل امدادی اعلام نمائید( شماره تلفن 125 آتش نشانی و 194 اتفاقات شرکت گاز)