حوادث ناشی از سوخت ناقص گاز (مرگ خاموش)

حوادث ناشی از سوخت ناقص گاز (مرگ خاموش)

حوادث ناشی از سوخت ناقص گاز (مرگ خاموش)

این گروه از حوادث بیشتر در اثر سوختن ناقص گاز، تجمع گازهای مسموم کننده و یا کمبود اکسیژن، به دلیل نقص در دودکش وسایل گازسوز و یا بوسیله وسایل گرمازا با شعله روباز و بدون دودکش (پیک نیک، بخاری گازی بدون دودکش و....) و فقدان تهویه کافی در محلی که دستگاه گازسوز قرار دارد، اتفاق مي‌افتد.

در وسایل گرمازای دودکش دار در صورتی که دودکش بدون نقص باشد عمل تهویه دود (ورود اکسیژن و تخلیه گازهای مصرفی) به خوبی از طریق دودکش، انجام می شود در وسایل گرمازا با شعله روباز و بدون دودکش این شرایط فراهم نیست بنابراین  این وسایل، اکسیژن لازم برای سوختن را نیز از همان محیط می گیرند و گازهای حاصل از سوختن را به همان محیط برمی گردانند و با توجه به سرمای هوا، افراد راه های تهویه، هواکش، پنجره ها، دریچه های کولر و درها را نیز می بندند و در نتیجه عمل تهویه هوا به درستی انجام نمی شود و در اثر سوختن ناقص و وجود گازهای مضر بویژه مونوکسید کربن در محیط، افراد دچار مسمومیت می شوند.

گاز مونوکسید کربن بعد از انتشار در تمامی نقاط محیط به سرعت متراکم می شود و پس از تنفس به راحتی از ریه وارد جریان خون شده و بدلیل میل ترکیبی بالا با هموگلوبين خون،  مانع تبادل اکسیژن در بدن می شود در نتیجه مغز و سایر بافت ها دچار مشکل می شوند در این حالت مسمومیت حاکم شده و سلسله اعصاب فلج می گردد در این زمان قدرت هر گونه اقدامی از فرد مسموم سلب شده (قدرت حرکت و تکلم ) و در نهایت منجر به خواب،  مرگی آرام و خاموش می گردد.