حضور آتش نشانان در مراسم روز زمین پاك

حضور آتش نشانان در مراسم روز زمین پاك

حضور آتش نشانان در مراسم روز زمین پاك

به مناسبت روز زمین پاك پرسنل اين سازمان به همراه جمعي از آتش نشانان داوطلب در اين مراسم   شركت نمودند .

اين مراسم كه با محوريت سازمان مديريت پسماند درساعت  9 صبح روز دوشنبه مورخ دوم ارديبهشت در محل پارك شادي   و با حضور نماينده شوراي اسلامي شهر يزد  و تني چند از مسئولين   برگزار گرديد و پرسنل اين سازمان نسبت به  توزيع  بروشور ، سي دي آموزشي و كتابچه ايمني در بين كودكان اقدام و همچنين كارشناس  آموزش  در خصوص رعايت نكات ايمني مطالبي درخصوص  زمین پاك ايراد نمود .

در پايان مانور  آموزشي اطفاي حريق مربوط به مايعات قابل اشتعال توسط پرسنل اين سازمان برگزار گرديد .