حریق منزل در خیابان فردوسی

📌  به گزارش روابط عمومی، طی تماس با ستاد فرماندهی ۱۲۵ ساعت ۰۰:۲۵ بامداد، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ مبنی بر حریق منزل مسکونی در خیابان فردوسی شرقی دو خودرو از ایستگاه شهید مسعود تیموری (شماره ۹) به محل اعزام شدند که پرسنل کمتر از ۳ دقیقه به محل رسیده پس از دسترسی و ورود، اقدام به لوله کشی، آبرسانی و اطفاء حریق نمودند.
 
خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشته و با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی از سرایت حریق به منازل مجاور جلوگیری بعمل آمده است.
رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از مردم خواست تا نسبت به رعایت نکات ایمنی، توجه ویژه ای داشته باشند.
 
سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد