حریق خودرو

1400/12/13

به گزارش روابط عمومی آتش نشانی یزد، حریق خودرو در ساعت 8:45 دقیقه صبح واقع در خیابان مهدی کوچه کمیته امداد به سامانه 125 اعلام شد.

ستاد فرماندهی این سازمان پس از دریافت اطلاعات، فورا از ایستگاه شماره 5 و ایستگاه شماره 6، دو خودرو را اعزام می نماید. آتش نشانان کمتر از مدت 3 دقیقه خودشان را به محل حریق میرساند و آن را مهار نمودند.