توصیه های ایمنی در زمان خانه تکانی

توصیه های ایمنی در زمان خانه تکانی

توصیه های ایمنی در زمان خانه تکانی

1-   در زمان نظافت خانه خود واستفاده از نردبان و یا چهارپایه از سطح اتکایی آن با زمین کاملاً مطمئن باشید واز نوع استاندارد و نردبان دوطرفه استفاده نمائید .

2-   از شتشو پرده ، کف آشپزخانه ، حمام و غیره که آلوده به مواد روغنی می باشند توسط مواد سریع الاشتعال ( بنزین ) جدا" خودداری نمایند .

3-   از قرار دادن مواد شوینده مانند وایتکس ، جوهرنمک و غیره در روی زمین و در دسترس کودکان جداً خودداری نموده و در حد استاندارد از آنان استفاده نمایند .

4-      در زمان پاک نمودن شیشه و پنجره های منزل احتیاط لازم را نموده و از رفتن برروی نرده ها و یا قرنیزهای آن جداً خودداری نمایند .

5-   شستشو لوازم برقی مانند لوستر – چراغ روشنایی و غیره قبل از قطع کامل برق بسیار خطرناک بوده و احتمال برق گرفتگی افراد را محتمل می سازد لذا اول برق وسیله برقی را قطع و سپس نسبت به پاکسازی آن اقدام نمایند .

6-   در زمان جابجایی لوازم خانگی بالاخص اجاق گاز احتیاط لازم را نموده و کلیه اتصالات مربوط به گاز اعم از شهری و کپسول را توسط آب و صابون چک کرده تا از عدم نشتی گاز مطمئن شوید ضمناٌ نسبت به تعویض  بموقع شیلنگهای فرسوده  اقدام نمایند .

7-   از ریختن موادقابل اشتعال در چاههای فاضلاب ، دستشویی ، توالت و غیره جداً خودداری نموده زیرا در اثر  ریزش اینگونه مواد در محیط خانه احتمال انفجار و آتش سوزی زیاد
 می باشد .

8-   شارژ بموقع خاموش کننده دستی آتش نشانی موجود در محیط خانه شما می تواند کمک بسزایی در زمان آتش سوزی احتمالی به شما بنماید لذا توصیه می گردد نسبت به شارژ و آماده بکار بودن آن اقدام نمائید .

9-   از جابجای لوازم و اثاثیه سنگین منزل بصورت فردی اجتناب نموده و در این مورد از کارگران حرفه ای و یا کار گروهی بهره گیری نمائید تا در ایام  خوش نوروزی دچار دیسک کمر ویا عوارض ناشی از نشوید .