تقدیر ریاست شورای اسلامی شهرستان یزد از عملکرد سازمان

تقدیر ریاست شورای اسلامی شهرستان یزد از عملکرد سازمان

تقدیر ریاست شورای اسلامی شهرستان یزد از عملکرد سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد ، با عنایت به  عملکرد مناسب و تلاش همه جانبه پرسنل عملیاتی  در حادثه آوار بلوار جمهوری و بلوار استقلال که در این حادثه 4 نفر از همشهریان با سرعت عمل امدادگران از مرگ حتمی و به طور معجزه آسایی نجات یافتند، از طرف آقای فقیه خراسانی، ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد لوح تقدیری در راستای انجام وظیفه مناسب پرسنل عملیاتی و مدیریت شایسته  این  مجموعه   اهداء گردید.