تصادف خوردو

1401/01/28 ساعت 23:15
 
تصادف خودرو پراید، واقع در بلوار پاکنژاد توسط یک تیم از ایستگاه شهید دشتی سازمان آتش نشانی اعزام، در کمترین زمان ممکنه محل حادثه ایمن سازی شد.