تجهیز ایستگاهای آتش نشانی یزد به دستگاه هاي بدنسازی

تجهیز ایستگاهای آتش نشانی یزد به دستگاه هاي بدنسازی

تجهیز ایستگاهای آتش نشانی یزد به دستگاه هاي بدنسازی

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، کلیه ایستگاههای نه گانه سازمان به وسایل ورزشی و بدنسازی تجهیز و در هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفت.

دستگاه هاي خریداری شده شامل ميز پرس سینه ، هالتر با وزنه ، بارفیکس خلبانی ، الیپتيکال ، میز شکم آپكینگ ، شنا سوئدي ، كوهپيمائي باشگاهي، فیله کمر و كراس اور می باشد.

شایان ذکر است پرسنل عملیاتی سازمان آتش نشانی جهت حفظ و تقویت آمادگی جسمانی خود، مطابق برنامه سین ایستگاهها بایستی روزانه حداقل 2 ساعت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به انجام حرکات ورزشی بپردازند.