برگزاری مانور اطفاء حریق در بازار یزد

برگزاری مانور اطفاء حریق در بازار یزد

برگزاری مانور اطفاء حریق در بازار یزد

به مناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی مانور اطفاء حریق در بازار سنتی یزد برگزار گردید .

این مانور عملیاتی که در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ هشتم مهر ماه برگزار گردید  ، پرسنل عملیاتی از ایستگاههای شماره 1  ، 5 و 6  به همراه 5 دستگاه خودروهای عملیاتی سنگین و نیمه سنگین ، موتورسیکلت  و همچنین  دستگاه AFT   به سرای پنجه علی واقع در خیابان قیام اعزام و اقدام به عملیات فرضی مهار حریق  نمودند. 

    سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان در این خصوص اظهار داشت : برگزاری این گونه مانورها در جهت آمادگی پرسنل جهت مقابله با حریق و حوادث احتمالی بسیار مفید می باشد.