برگزاري مانور اطفاي حريق

برگزاري مانور اطفاي حريق

برگزاري مانور اطفاي حريق

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد ، پرسنل ايستگاه شماره 9 سازمان به همراه خودروهاي سبك و سنگين و ساير تجهيزات در مانور عملياتي اطفاي حريق شركت نمودند .

اين مانور نمادين از سوي مديرعامل سازمان ، كارشناس مديريت بحران و مدير منطقه 3 شهرداري يزد در روز چهارشنبه پانزدهم آذر به منظور ارتقاء توان جسمي و عملياتي آتش نشانان برگزار گرديد .

سيدمحمد ميرجليلي مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد در خصوص اين مانور اظهار داشت : برگزاري اين مانور نمادين در جهت كاهش زمان اطفاي حريق ، تست تجهيزات و همچنين برطرف نمودن نقاط ضعف مي باشد .

شايان ذكر است كه مانور مذكور هر از گاهي در يكي از ايستگاههاي سازمان برگزار مي گردد .