برگزاري مانور اطفاء حريق در باغ دولت آباد

برگزاري مانور اطفاء حريق در باغ دولت آباد

برگزاري مانور اطفاء حريق در باغ دولت آباد

واحد آموزش و پيشگيري اين سازمان در راستاي آموزش شهروندان و مسافرين محترم  اقدام به برگزاري مانور اطفاء  حريق  در  قالب برنامه آموزشي عملياتي  نمود ند .

     مانور مذكور كه با همكاري آتش نشانان داوطلب در تاريخ پنجم فروردين از ساعت 18 الي 21  در باغ دولت آباد برگزار شد ضمن پخش بورشور و كتابچهموزشي  آموزشي( 125 يادت نره ) در بين كودكان   ، مسافرين محترم  را با مباني اطفائ حريق و چگونگي مهار آتش با استفاده از خاموش كننده هاي دستي آشنا نمودند .

   در ادامه با  روشن نمودن آتش در تشتك  مايعات قابل اشتعال، چگونگي خاموش نمودن حريق را با استفاده از خاموش كنندهاي دستي به صورت تئوري و عملي  به حاضران آموزش دادند .