برشکاری غیر اصولی تانکر گازوئیل منجر به حریق شد

برشکاری غیر اصولی تانکر گازوئیل منجر به حریق شد

برشکاری غیر اصولی تانکر گازوئیل منجر به حریق شد

طبق اطلاع از طریق تلفن ثابت به مرکز فوریتهای امدادو نجات  روز هفدهم آبان ساعت 13:08 مبنی بر حریق تانکر گازوئیل واقع در زیر زمین منزل مسکونی بیدرنگ خودروهای اطفاء حریق از ایستگاه شماره 9 و2 به خیابان استاد احمد آرام عزیمت و ضمن ایمن سازی محل مبادرت به اطفاء حریق نمودند. خوشبختانه در این حادثه به کارگر برشکار آسیب جدی وارد نشده بود .

سیدمحمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان با بیان اینکه علت این حادثه برشکاری غیر اصولی تانکر گازوئیل جهت انتقال آن به بیرون بوده است خاطر نشان نمود که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 9 مورد حریق ناشی از برشکاری در واحد آمار این سازمان به ثبت رسیده است . وی به کارگران  توصیه نمود جهت برشکاری منبع سوخت مایعات قابل اشتعال  در محیط سربسته ، ضمن رعایت نکات ایمنی می بایست  ابتدا نسبت به  شستشوی کامل منبع با آب گرم و كف اقدام، بعد اقدام به برشکاری نمود .