برخورد پراید به تیر چراغ برق

برخورد پراید به تیر چراغ برق

برخورد پراید به تیر چراغ برق

طبق اطلاع از طریق تلفن همراه به ستاد فرماندهي سازمان با سامانه 125 مورخ چهارم تیر ساعت 11:27 مبنی بر برخورد یك دستگاه خودروی پراید به تیر برق واقع در بلوار نواب صفوی، پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 5، در کمترین زمان ممکن خود را به محل رسانده و ضمن ایمن سازی محل با استفاده از تجهیزات امداد و نجات راننده خودرو را از داخل خودرو  به بیرون انتقال و تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمودند.

محمد رضا رحیمی معاون عملیات سازمان در اين خصوص به رانندگان توصیه نمود: در معابر شهری ضمن حفظ نکات ایمنی با سرعت مطمئنه رانندگی نمایند.