برخورد خودرو پرايد به درخت منجر به مصدوميت راننده شد

برخورد خودرو پرايد به درخت منجر به مصدوميت راننده شد

برخورد خودرو پرايد به درخت منجر به مصدوميت راننده شد

يكدستگاه خودرو پرايد با سرعت بالا به درختي واقع در بلوار شهيد نواب صفوي برخودر و راننده آن توسط آتش نشانان نجات داده شد . 

رخداد اين حادثه در روز جمعه ششم بهمن ساعت 23:02 به مر كز پيام سازمان اطلاع و همزمان زنگ حريق در ايستگاههاي شماره 5 ، 6 و 8 به صدا در آمد و پرسنل عملياتي  ضمن  هماهنگي با نيروي انتظامي اقدام به قطع قفل باتري نموده و  پس از بيرون آوردن راننده (مرد 27 ساله)  از داخل خودرو ، به دليل جراحات وارده  وي را تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل قرار دادند .

مدير عامل سازمان آتش نشاني به رانندگان توصيه نمود كه در معابر شهري ضمن حفظ مقررات راهنمايي و رانندگي با سرعت مطمئنه رانندگي نمايند .