با سرعت عمل امدادگران پدر و 2 كودك نجات يافتند

با سرعت عمل امدادگران پدر و 2 كودك نجات يافتند

با سرعت عمل امدادگران پدر و 2 كودك نجات يافتند

در ساعت 7:48 صبح روز اول اسفند ماه  با تماس شهروندي به اين سازمان و  اعلام حادثه واژگوني خودروي 206 نقره اي حامل سه نفر سرنشين  در ابتداي پل زير گذر ميدان مهديه،  بلافاصله  يكدستگاه خودروي امدادي از ايستگاه شماره 1 واقع در بلوار طالقاني به محل حادثه اعزام و پس از ايمن سازي محل اقدام به مهار حريق و نجات محبوسين از داخل خودرو  نمودند.

محمد حسين  انتظامي سرپرست ايستگاه شماره 1  علت اين حادثه را سرعت زياد و برخورد  خودرو  به گاردريل ابتداي پل زير گذر  كه منجر به وازگوني  و حريق آن شده  كه  در اين حادثه با حضور به موقع تيم امداد و نجات  راننده و 2 كودك 11 ساله از داخل خودرو به بيرون انتقال داده و جهت مداوا تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل قرار داده شدند .