ایمن نبودن تجهیزات ، مقنی را روانه بیمارستان نمود

ایمن نبودن تجهیزات ، مقنی را روانه بیمارستان نمود

ایمن نبودن تجهیزات ، مقنی را روانه بیمارستان نمود

آتش نشانان موفق شدند مقنی جوان را که بر اثر سقوط دلو حاوی خاک بر روی وی در عمق چاه 12 متری مجروح شده بود را به بیرون انتقال نمایند .

رخداد این حادثه در روز یکم مهرماه ساعت 8:41 از طریق تلفن همراه به مرکز پیام سازمان اطلاع و آتش نشانان از ایستگاه شماره 7 و 6 به شهرک امام حسین اعزام و اقدام به بیرون آوردن مقنی از عمق چاه نمودند.  با توجه به جراحاتی که در ناحیه ستون فقرات و پا داشت  وی را جهت مداوا تحویل پرسنل اورژانس نمودند.   

کارشناس سازمان علت این حادثه را باز شدن قلاب متصل به دلو و ایمن نبودن تجهیرات حفر چاه اعلام نمود .