اطفای حریق مجتمع مسکونی به خیر گذشت

ساعت 4:26 سحرگاه امروز 12 تیر ماه

طی تماس ساکنان یک مجتمع مسکونی با سامانه 125 و اطلاع رسانی این حادثه، بلافاصله
آتش نشانان ایستگاه شماره 4 و 10 با 2 دستگاه خودروی عملیاتی با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی یزد، به سمت آزادشهر گلستان شرقی مجتمع آریا طبقه 5 حرکت کردند.

به گفته محمدرضا رحیمی معاون عملیات آتش نشانی یزدکه به اتفاق سعید ایران نژاد از ابتدا در محل حضور داشت: یکی از واحدهای مجتمع مسکونی آریا در طبقه پنجم قسمت بالکن به علت اتصالی برق کولر و متعاقب آن ماشین لباسشویی دچار آتش سوزی شده و شعله های آتش در حال سرایت به داخل ساختمان بود که با مرکز 125 تماس و درخواست کمک
می کنند.

وی با اشاره به اینکه دود ناشی از آتش سوزی به راهروها و طبقات بالایی مجتمع مسکونی نفوذ کرده و موجب حساس شدن این عملیات شده بود، افزود: نیروهای آتش نشانی کمتر از 2 دقیقه به محل حادثه رسیدند و به 2 گروه تقسیم شدند، گروه اول بی درنگ جریان برق و گاز مجتمع مسکونی را قطع کرده و به وسیله تجهیزات انفرادی و لوله های آبرسانی عملیات مهار شعله های سرکش آتش را آغاز کردند،همزمان گروه دیگری از آتش نشانان با مجهز شدن به دستگاه تنفسی وارد مجتمع شدند و عملیات تخلیه دود را انجام دادند.

ایران نژاد که از ابتدا در کنار آتش نشانان حضور داشت بیان نمود : خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از اهالی مجتمع مسکونی آسیبی نرسید و نیروهای آتش نشانی با تلاش همه جانبه شعله های آتش را مهار و کاملا خاموش کردند و از سرایت شعله های آتش به داخل ساختمان جلوگیری به عمل آوردند.