استقرار ناوگان آتش نشانی در مجموعه ورزشی وحدت

استقرار ناوگان آتش نشانی در مجموعه ورزشی وحدت

استقرار ناوگان آتش نشانی در مجموعه ورزشی وحدت

به منظور برقراری ایمنی در برگزاری جشن فیتیله و جلوگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی ، سازمان آتش نشانی با استقرار یکدستگاه خودروی اطفایی سنگین  از ساعت 18 الی 21 در روز نوزدهم و بیستم مهر ماه در مسیر منتهی به سالن  ورزشی  وحدت واقع در بلوار شهید پاکنژاد  امنیت ایمنی را جهت کودکان برقرار نمودند .