آتش سوزی در منزل مسکونی

به گزارش روابط عمومی اتش نشانی یزد، در پی بروز ، شهروندان ساعت 07:58 ششم بهمن ماه، با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و درخواست كمك كردند كه ستاد فرماندهی این سازمان پس از دریافت اطلاعات، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه  شهید تیموری شماره 9 و حامی 2 را به آدرس بلوار فلسطین، کوچه لاله اعزام كردند.

خوشبختانه اتش سوزی هیچ مصدومی بهمراه نداشته و با اقدام به موقع اتش نشانان از سرایت حریق به طبقات دیگر جلوگیری به عمل آمد.