تمهيدات سازمان آتش نشاني در خصوص انتخابات

تمهيدات سازمان آتش نشاني در خصوص انتخابات

تمهيدات سازمان آتش نشاني در خصوص انتخابات

با توجه به نرديك شدن به تاریخ انتخابات رياست جمهوري و همچنين شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه بيست و چهارم خرداد  سازمان آتش نشاني  با استقرار خودروهاي سبك و سنگين در محلهاي پر تردد  اخذ راي  امنيت ايمني را براي شهروندان فراهم مي نمايد و به مسئولين شعب اخذ راي توصيه مي شود كه جهت پيشگيري از حريق و آتش سوزي در اين اماكن، اقدام به نصب خاموش كننده دستي به  همراه  آموزش  به كاركنان خود  نمايند. ضمنا اين سازمان آمادگي خود را جهت اهداء خاموش كننده دستي به صورت اماني به شعبات اخذ راي و آموزش نحوه استفاده از آن خاموش كننده ها را اعلام  مي دارد .