گوشت کوب برقی حادثه آفرید

گوشت کوب برقی حادثه آفرید

گوشت کوب برقی حادثه آفرید

   به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی:

یکی از شهروندان در ساعت 10:52 مورخ بیست وسوم مهرماه با سامانه 125 تماس گرفت و از آتش نشانی  درخواست اعزام نیرو برای رها کردن انگشت  دست  خانمی در میان پره های گوشت کوب برقی داشت، که بیدرنگ پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 2 به خیابان شهیدان اشرف  اعزام و در بدو ورود با  ثابت نمودن انگشت و چرخ گوشت و ارزیابی وضعیت جسمانی مصدوم ، وی را سریعاً به بیمارستان منتقل  و با همکاری پرسنل بیمارستان انگشت وی را آزاد نمودند .

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان به زنان خانه دار  توصیه نمود : به  هنگام استفاده  با وسایل برقی از قبیل چرخ گوشت ، گوشت كوب و آسیاب برقی ، آب میوه گیری و غیرو ، حتی الامکان می بایست این وسیله ها با آرامش خاطر و در ارتفاع و دور از دسترس کودکان قرار داده  شود  .