پرسنل اورژانس آموزشهای ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفتند

پرسنل اورژانس آموزشهای ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفتند

پرسنل اورژانس آموزشهای ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفتند

      به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در راستای ترویج فرهنگ ایمنی و آموزش همگانی ، واحد آموزش  سازمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اقدام به برگزاری یکدوره کلاس آموزشی اطفاء حریق جهت پرسنل اورژانس نمود.

     این دوره آموزشی از تاریخ هیجدهم الی بیست و یکم  شهریور از ساعت 8 الی 13 در ایستگاه شماره 5 و با حضور 260 نفر  از پرسنل اورژانس استان برگزار گردید. 

     شرکت کنندکان ضمن حضور در این کلاسهای  آموزشی  با مبانی حریق، روشهای اطفاء ، روش کار با خاموش کنندها و دیگر مسائل ایمنی  آشنا شدند.