واژگونی خودرو

1401/01/28 ساعت 18:34
 
واژگونی یک دستگاه خودرو ۲۰۶ و مصدومیت ۲ سرنشین آن، واقع در بلوار فقیه خراسانی نرسیده به کاشی کویر که توسط یک تیم از ایستگاه شماره ۳ سازمان آتش نشانی اعزام، در کمترین زمان ممکنه محل حادثه ایمن سازی و مصدومان تحویل عوامل اورژانس گردیدند.