واژگوني تانكر حامل اتانول در جاده كنار گذر

واژگوني تانكر حامل اتانول در جاده كنار گذر

واژگوني تانكر حامل اتانول در جاده كنار گذر

تانكر  30000 ليتري حامل  اتانول كه از عسلوئيه به طرف مشهد در حركت بود در جاده كنارگذر  از مسير خود منحرف  و واژگون شد . 

رخداد اين حادثه در ساعت 16:44 روز جمعه مورخ سي فروروردين  به سامانه 125 اين سازمان  اطلاع  و همزمان نیروهای سازمان با سه دستگاه خودروي عملياتي از ايستگاههاي شماره 2 ، 4  و 8 به آدرس مذكور اعزام و ابتداء ضمن  ايمن سازي محل ، با استفاده  از ست هيدروليكي ، راننده و كمك راننده را كه داخل كابين محبوس شده بودند را  به بيرون انتقال و تحويل نيروهاي اورژانس نمودند .  

ضمنا با توجه به  نشت مقدار زیادی الکل در اطراف خودرو و شدت گرفتن احتمال حريق و انفجار،  پرسنل آتش نشاني با رعايت نكات ايمني  نسبت به ايمن سازي منطقه با  استفاده از آب برای کاستن از غلظت الکل و همچنین فوم آتش نشاني از وقوع حريق و متعاقب آن انفجار مهيب جلوگيري نمودند.