نکات ایمنی در خصوص وسایل گاز سوز

نکات ایمنی در خصوص وسایل گاز سوز

نکات ایمنی در خصوص وسایل گاز سوز

* درصورت ترک منزل برای مدت طولانی، کلیه شیرهای مصرف دستگاههای گاز سوز را ببندید.

* جهت گرم کردن اطاق از اجاق گاز و یا پلوپز هرگز استفاده نکنید.

* از قراردادن اجاق گاز و روشنائی در کوران هوا ،  باد و مجاورت پرده خودداری نمائید.

* قرار دادن البسه برای خشک کردن آن، بر روی بخاری خطرناک بوده وخطر آتش سوزی بدنبال دارد.

* استفاده از شیلنگ مرغوب و استاندارد با طول حداکثر 5/1 متر مناسب بوده و می بایست دور از حرارت و صدمات فیزیکی قرار گیرد.

* هر دستگاه گازسوز باید به یک شیر مصرف مستقل متصل شود و اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف مجاز نمی باشد.

* نصب هرگونه وسیله گازسوز( بخاری، آبگرمکن، پیک نیک و...) در حمام مغایر اصول ایمنی و ممنوع می باشد.

* درصورت استفاده از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شومینه، تمام روزنه های جریان هوا در منزل بویژه اتاق خواب را مسدود ننمائید.

* هرگونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان، باید با هماهنگی شرکت ملی گاز و تائید مهندس ناظر و توسط افراد و یا شرکتهای مجاز انجام شود.

* داشتن حداقل یک دستگاه خاموش کننده آتش نشانی در منزل و محل کار و نحوه استفاده از آن  نقش بسیار مهم در اطفای آتش سوزی و جلوگیری از خسارات را خواهد داشت.