نجات کودک 4 ساله از میان دود و آتش

نجات کودک 4 ساله از میان دود و آتش

نجات کودک 4 ساله از میان دود و آتش

    با رشادت آتش نشانان کودک 4 ساله ایی که در اطاق پر از دود و آتش محبوس شده بود از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. 

   پس از اعلام وقوع این حادثه به مرکز پیام سازمان، آتش نشانان از ایستگاه شماره 1 به بلوار شهید بهشتی اعزام و در بدو  ورود با مشاهده دود و شعله در زیر زمین منزل مسکونی و عدم حضور مالک با استفاده از کیت درب بازکن هیدرولیکی اقدام به باز نمودن درب منزل نموده و با بکارگیری دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل منزل رفته و کودک محبوس شده در داخل اطاق را به بیرون انتقال و وی را از مرگ حتمی نجات و جهت معاینات اولیه تحویل پرسنل اورژانس نمودند.

به گفته محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان، تنها ماندن کودک در خانه و بازی با مواد محترقه (کبریت) علت بروز چنین حادثه ای بوده است.  وی به والدین توصیه نمود که ضمن آموزش مسائل ایمنی به کودکان، مواد و وسایل محترقه را از دسترس آنها دور نمایند.