نجات معجزه آسای کودک 9 ساله از عمق چاه 30 متری

نجات معجزه آسای کودک 9 ساله از عمق چاه 30 متری

نجات معجزه آسای کودک 9 ساله از عمق چاه 30 متری

با اطلاع به سامانه 125 سازمان آتش نشانی از طریق تلفن ثابت در تاریخ هشتم بهمن ساعت 18:53مبنی بر سقوط کودک 9 ساله  تبعه افغانستان به داخل چاه 30 متری ، بیدرنگ گروه امداد ونجات  از ایستگاههای شماره 5 و 6 به بلوار استقلال اعزام وضمن کشیدن نوار خطر در محدوده چاه  با بکارگیری تجهیزات امداد چاه موفق شدند کودک مذکور را با حداقل جراحت از عمق بیش از 30 متری چاه به بیرون انتقال و جهت معاینات اولیه تحویل پرسنل اورژانس نمایند.

مدیرعامل سازمان در این خصوص اظهار داشت : نکات ایمنی در مورد چاه های اطراف محل سکونت، می بایست با  طوقه چینی و حصارکشی رعایت شود و متولیان مربوطه می بایست چاه های محدوده را مشخص و علامت گذاری نموده و در صورتی که چاهی بلا استفاده بود با احداث درپوش بر روی آن از وقوع چنین حوادثی جلوگیری بعمل آورند.