مرگ کارگر جوان در زیر آوار

مرگ کارگر جوان در زیر آوار

مرگ کارگر جوان در زیر آوار

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد طبق اطلاع به سامانه 125 مورخ دهم مرداد  ساعت  8:53  مبنی بر ریزش آوار و مدفون شدن کارگر در زیر آوار ، خودروهای عملیاتی از ایستگاه شماره 1 و 6 در کمترین زمان  به خیابان ایرانشهر عزیمت ،  و ضمن  ایمن سازی محل ، کارگر 20 ساله را از زیر آوار به بیرون منتقل نمودند. متاسفانه فرد مذکور در اثر ضربات وارده و کمبود اکسیژن فوت نموده بود .

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان  ، به کارفرمایان توصیه نمود ضمن آموزش نکات ایمنی به کارگران و تجهیز آنها به وسایل حفاظت شخصی   از استاندارد بودن وسایل و تجهیزات  خود اطمینان حاصل نمایند