فعالیت های سازمان در دومین شب بارانی

فعالیت های سازمان در دومین شب بارانی

فعالیت های سازمان در دومین شب بارانی

در پی بارندگی های  شنبه شب چهارم آذر ماه و تماس مکرر شهروندان به سامانه 125 جهت رفع مشکل آبگرفتگی معابر و خیابانها ی سطح شهر ، این سازمان با بسیج نیروهای خارج از شیفت  ، ضمن  همکاری با پرسنل خدمات شهری شهرداری و  بکارگیری تجهیزات آبکشی از قبیل موتور پمپ ، لیستر و تانکرحمل آب  از ساعت 9 شب الی 7 صبح روز بعد با انجام 35 مورد ماموریت در جهت رفع مشکل شهروندان اقدام نمودند .