ریزش دیوار قدیمی به خیر گذشت

ساعت 16:57 دیروز چهارشنبه 1 خرداد

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر فرو ریختن دیوار یک منزل قدیمی در کوچه و احتمال اینکه اشخاصی زیر آوار مدفون شده باشند، ستاد فرماندهی آتش نشانی يزد، گروه امداد و نجات ايستگاه شماره 6 را به محل حادثه در خیابان شهید رجایی پل شرافت اعزام کرد.

سعید ایران نژاد بازرس سازمان که به همراه آتش نشانان در محل حادثه حضور داشت، گفت : در محل حادثه یک دیوار بلند قديمي وجود داشت که به یکدفعه در کوچه ریزش می کند و این حادثه رقم می خورد.

وی با بیان اینکه مالک در محل حضور نداشت ،افزود: آتش نشانان به سرعت ایمن سازی های لازم را انجام داده و عملیات جستجو را آغاز کردند که خوشبختانه کسی زیر آوار نبود.

گفتنی است؛ آتش نشانان پس از ایمن نمودن ساختمان و ارائه تذکرات ایمنی محل را تحویل عوامل شهرداری و پلیس 110 داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.