خسارت بزرگ ناشي از آتش سوزي در يك واحد تجاري مسكوني

خسارت بزرگ ناشي از آتش سوزي در يك واحد تجاري مسكوني

خسارت بزرگ ناشي از آتش سوزي در يك واحد تجاري مسكوني

يك باب فروشگاه  2 طبقه تجاري – مسكوني واقع  در شهرك  شاهديه در ساعت 20:24 روز هيجدهم تير طعمه حريق شد.

با اعلام اين خبر به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني يزد سريعاٌ 6 دستگاه خودروي عملياتي از  5  ايستگاه مستقر در سطح شهر به محل اعلام شده عزيمت نمودند .  

آتش نشانان در ابتداي ورود با مشاهده دود و آتش زياد در محل  با قطع جريان برق و گاز اقدام به ايمن سازي محل  نموده و پس از 10 ساعت تلاش و چندين مرحله آبگيري از شيرهاي هيدرانت موفق شدند حريق را مهار و از گسترش آن  جلوگيري نمودند

علت حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي است