حریق منزل در لحظات اولیه مهار شد

حریق منزل در لحظات اولیه مهار شد

حریق منزل در لحظات اولیه مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اطلاع از طریق تلفن همراه به مرکز پیام سازمان ساعت 21:24 مورخ سی ام دی ماه مبنی بر حریق در طبقه فوقانی مغازه کاشی فروشی، دو دستگاه خودروی اطفاء حریق به محل اعزام گردید. به گفته محمدرضا رحیمی معاونت عملیات این سازمان ،آتش نشانان  ایستگاه شماره 3 پس از دریافت این خبر در کمتراز یک دقیقه خود را به محل رسانده و ضمن  ایمن سازی محل اقدام به اطفاء حریق  و از سرایت آتش  به واحد های تجاری مجاور جلوگیری نمودند. در این حریق مقداری اثاثیه منزل ، سقف کاذب ، مبلمان و فرش در آتش سوخت .  

    وی علت حریق را بی احتیاطی صاحب خانه اعلام و توصیه نمود که در هنگام ترک منزل كلیه وسایل گازسوز را خاموش و جریان گاز را از شیر اصلی قطع نمایند .