حریق در مغازه متروکه به سرعت مهار شد

ساعت 9:34 امروز 3 تیر ماه

طبق اطلاع به ستاد 125 آتش نشانی یزد مبنی بر مشاهده حریق در یک مغازه متروکه بیدرنگ نیروهای عملیاتی ایستگاه  شماره 6 و 1 با 2 دستگاه خودروی عملیاتی به خیابان سلمان کوچه شهید کاردی اعزام می نماید.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که خود را به محل حادثه رسانده بود، گفت : اولین گروه از نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره 6 کمتر از 4 دقیقه به محل حادثه رسیدند و بلافاصله همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی، با استفاده از تجهیزات انفرادی کانون حریق را شناسایی و سپس عملیات اطفای حریق را آغاز و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق را مهار و از سرایت آتش به دیگر قسمتها جلوگیری نمایند.

وی با بیان اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته ، افزود: نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات خنک کردن ،محل را تحویل عوامل پلیس 110 داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.