حریق خودرو در حیاط منزل مسکونی

حریق خودرو در حیاط منزل مسکونی

حریق خودرو در حیاط منزل مسکونی

خودرو وانت پیکان که در داخل حیاط منزل طعمه حریق شده بود با سرعت عمل آتش نشانان مهار گردید .

رخداد این حریق در ساعت 22:23 روز جمعه بیست ونهم دی ماه به ستاد فرماندهی اعلام و دو دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه شماره 3 در زمان کمتر از 2 دقیقه به محل اعزام و ضمن ایمن ساری محل با استفاده از ماده اطفایی آب مبادرت به اطفاء حریق نمودند .

آتش نشانان  پس از ارائه  توصیه های ایمنی به صاحب خودرو جهت انجام ماموریت بعدی به ایستگاه خود مراجعت نمودند .