حريق انبار علوفه پس از 5 ساعت تلاش آتش نشانان مهار شد

حريق انبار علوفه پس از 5 ساعت تلاش آتش نشانان مهار شد

حريق انبار علوفه پس از 5 ساعت تلاش آتش نشانان مهار شد

با  ارسال خبر آتش سوزي در انبار علوفه يك واحد بزرگ  گاوداري واقع در رحمت آباد در روز نهم تير ساعت 8:52 سريعاٌ  4 دستگاه خودروي اطفايي از ايستگاه شماره 1-2-5 و 9 به محل اعلام شده حركت نمودند .

آتش نشانان ضمن ايمن سازي محل ، بعد از خاموش نمودن شعله هاي آتش ، با توجه به عدم نفوذ پذيري آب در لايه هاي زيرين علوفه خشك   بوسيله  لدر اقدام به بيرون آوردن علوفه ها از انبار نموده و با استفاده از ماده اطفايي آب به صورت جزء به جزء علوفه ها را  سرد و از گسترش حريق و تلفات دامها جلوگيري  نمودند .