تقدیر و تشکر از عملکرد خوب سازمان

ساعت 10 صبح روز یکشنبه 30 تیر ماه

مسئول روابط عمومی اداره پست یزد با حضور در سازمان آتش نشانی یزد از رئیس و تلاش مضاعف آتش نشانان در مهار حریق خودرو در پارکیگ مجتمع زمرد قدرداني كرد.

آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان آتش نشانی یزد اظهار داشت: حریق مذکور ساعت 9:13 صبح روز یکشنبه 30 تیر ماه به این سازمان اعلام مي شود كه پرسنل عملياتي ایستگاه شماره 13 و 9 آتش نشاني يزد به آن محل شتافتند و نسبت به اطفاي حریق آن خودرو اقدام نمودندو از سرایت آتش به دیگر قسمتها جلوگیری نمودند.

میرشمسی به پاس احترام به اين مسئول بزرگوار ، از آنجا كه قبول زحمت كرده و با كلمات زيبا مراتب محبت و لطف خودشان را اعلام نموده اند متقابلاً تقدير و تشكر نمود.

  باشد كه مورد رضايت خداوند متعال قرار گيرد.