تصادف 2 دستگاه مینی بوس

تصادف 2 دستگاه مینی بوس
ساعت 00:02 دوشنبه 4 دی ماه 
رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام رانندگی برخورد دو دستگاه مینی بوس منجر به مصدوميت و محبوس شدن 4 نفر مي شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، وقتی رانندگان خودروهای عبوری متوجه بروز این حادثه رانندگی شدند با سامانه 125 تماس گرفته و درخواست کمک کردند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی یزد به سرعت نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 4 و 8 را با 2 دستگاه خودروی عملیاتی به مسیر جاده فولاد آلیاژی اعزام كرد.
آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه جریان برق خودروها را قطع کرده و با قرار دادن علائم هشدار دهنده در مسیر، محل حادثه را ایمن سازی کردند. در جریان این حادثه 4 نفر به نام ح.میرجلیلی – م.میرجلیلی – ع.راسخی و غ.سلطانی مصدوم، که آتش نشانان در یک عملیات خیلی حساس آنها را به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس نمودند. 
 
نیروهای عملیاتی پس از اطمینان از نبود نشتی بنزین ، محل را تحویل عوامل پلیس 110 داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.