بی احتیاطی در حفر چاه حادثه آفرید

بی احتیاطی در حفر چاه حادثه آفرید

بی احتیاطی در حفر چاه حادثه آفرید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد ، طبق تماس از طریق تلفن همراه به مرکز فوریتهای امدادو نجات مورخ بیست و ششم مرداد ساعت 9:55 مبنی بر ریزش چاه و مدفون شدن مقنی در زیر خاک بلافاصله دو دستگاه خودروی امدادو نجات از ایستگاه شماره 6 و 7 به بلوار مدرس اعزام و ضمن ایمن سازی محل با تلاش پرسنل و استفاده از بیل مکانیکی پس از 5 ساعت  موفق شدند کارگر 25 ساله  را که در زیر 9 متر خاک مدفون شده بود را به بیرون انتقال و  تحویل پرسنل سازمان آرامستانها  نمایند.                        

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات  اظهار داشت زمانی که مقتی در ارتفاع 3 متری چاه اقدام به طوقه چینی می نموده چاه دچار ریزش  و وی در زیر خروارها خاک مدفون می شود .

وی به کارگران حفار توصیه   نمود که در هنگام حفاری در زمین های سست با رعایت اصول ایمنی و تجهیز خود به وسایل شخصی از بروز چنین حوادثی جلوگیری نمایند .