برگزاری مانور گسترده امداد و نجات و آواربرداری

به گزارش معاونت آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، نيروهاي عملياتي ایستگاه شماره 5 ، 6 و 1 آتش نشانی يزد با 4 دستگاه خودروی سنگین و 2 دستگاه خودروی سبک در مانور امداد و نجات و آواربرداری حضور و قدرت عملياتي خود را به نمايش گذاشتند .

مهدی حسینی معاون آموزش و پیشگیری سازمان گفت : مانور فوق رأس ساعت 5:28 دیروز صبح 29 خرداد ماه  با زمان صفر و بدون اطلاع قبلی به ایستگاه ها با نظارت معاونت عملیات سازمان و بازرس سازمان آغاز گردید.

وی افزود: سناريوي اين تمرين عملياتي بدين صورت بود كه در پارکینگ لرد کیوان واقعدر خیابان سیدگلسرخ محله دروازه شاهی بعلت ریزش دیوار قدیمی آن  2 نفر کارگر زیر انبوهی از خاک و گل مدفون می شوند كه با مركز 125 تماس گرفته و درخواست كمك مي كنند.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که ناظر بر عملکرد نیروها بود گفت : نیروهای امدادی آتش نشانی به محض رسیدن به محل این مانور عملیاتی با استفاده از تجهیزات انفرادی و دستگاه زنده یاب نسبت به آواربرداری اقدام نمودند و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن 2 نفر کارگر فرضی را از زیر خروارها خاک بیرون و در محل امن منتقل نمایند.

سعید ایران نژاد بازرس سازمان که ناظر بر عملکرد امداد گران بود، با اشاره به موفقیت آمیز بودن این مانور و هماهنگ بودن تمامی نیروهای شرکت کننده در این مانور، گفت : ارتقاء آمادگی نیروها و کاهش تلفات و خسارات ناشی از اینگونه حوادث از اهداف در نظر گرفته شده در این مانور می باشد.